Jaenie Page Dawin/Wadege Austrralia

18.01.2019

Andynichocas Bright, Vic, Australia

18.01.2019

Rohan Fitzgead(Western)

11.01.2019

Iasar Brumby(National Center for Farmer Health)

11.01.2019

Sh / Jami Ahmad

28.12.2018

Kalyan Suresh(Tekwissen Soft Pvt Ltd)

07.01.2019

Prof(Dr)Manjusha Tarafala

07.12.2018

K. Lokshwar Rao

08.12.2018

I V S Rayamith

09.11.2018

Balogi

15.11.2018

Rhul M. Kelcan

01.11.2018

Syhre Desrlles

01.11.2018

A G Bhandar

24.09.2018

John Moloay

24.1.2018

Manohar Kesari

Rajiv Savarkar

24.09.2018

Sareena

B.K. Swan

Arvind Manikandan

Victoria Heron

Dilip Jose

1.08.2018

Wayne Fauon

14.08.2018

Shahnawaz Qasin, IPS

30.07.2018

M.A.Waheed

30.07.2018

Juthika Patankar

16.07.2018

Sunita Sanghi

16.07.2018

Bipin Maikale IAS

12.06.2018

Debi Prosad Dogra

13.06.2018

Harinder Sidhu

Harinder Sidhu

17.05.2018

P. Srinivnsa Rao

Mendu. Srinivasow

10.05.2018

Locuse Mksorcey Coonsellor

17.05.2018

Karunesh Pandey

28.04.2018

Vocuer Schmid Testo

01.05.2018

Bradley Horw

20.04.2018

Nidhi Dua, Ranjeeb Sarma

20.04.2018

Shivanyi

18.04.2018

Smvangi(British Council)

18.04.2018

Bhaanu Chandan

09.04.2018

Rannie Seignior

12.04.2018

Dr. S.K Srivastava

14.03.2018

Pro Ragubild dund

15.03.2018

Ganesh Korannamil

09.12.2017

Alok Pandy

27.01.2018

Pradeep Vohra

17.11.2017

Dr.Peeyush

17.11.2017

RavindraThodge

19.09.2017

Sayed Misbahuddin

17.11.2017

Shubendu Mohanty

29.07.2017

Rasihan Panda

16.09.2017

Mouli Ganguly

24.06.2017

Ramesh

24.06.2017

DR. K.C. Satapathy

18.04.2017

Vivek Aiyer

24.06.2017

Nilanjan Majumdar

21.03.2017

Dr. Asantha Attanayale

24.03.2017

Dr. Alekha Kumar Sutar

09.03.2017

Prof. Krish Murugan

11.03.2017-12.
03.2017

Srivathram Kumar

17.02.2017

Mr. G. H. Krishna Kumar

27.02.2017

Sri K. Chaitanya

09.02.2017

Dr. S. N. Sarangi

16.02.2017

Ms. Sradhanjali Sahoo

08.02.2017

Ms. Anwikshika Das

08.02.2017

Ms. Dharitri Patnaik

08.02.2017

Ms. Preeti Prada

08.02.2017

Dr. Fr. Anthony Le Duc

06.02.2017-09.02.2017

Dr. Abasar Behuria

06.02.2017-09.
02.2017

Dr. Sebastian Periannan

06.02.2017-09.02.2017

Dr. Unnikrishnan K.

06.02.2017-09.
02.2017

Dr. Keneth Rayco

06.02.2017-09.02.2017

Dr. G. Patrick

06.02.2017-09.
02.2017

Dr. Franz-Josef Eilers

06.02.2017-09.02.2017

Dr. Jose Destura

06.02.2017-09.
02.2017

Dr. Padmarani

06.02.2017-09.02.2017

Dr. Komal Shah

06.02.2017-09.
02.2017

Dr. Keval J. Kumar

06.02.2017-09.02.2017

Dr. Leslin Bastian

06.02.2017-09.
02.2017

Dr. Binod C. Agrawal

06.02.2017-09.02.2017

Dr. Ramakar Pant

06.02.2017-09.
02.2017

Padma Shri Prof. Debi Prasanna Pattanayak

06.02.2017-09.02.2017

Dr. Chinarong Monthienvichienchai

06.02.2017-09.
02.2017

Sri Bibhu Prasad Mahapatra

06.02.2017

N. C. Swain

06.02.2017

Jaeyoon Rheejy

02.02.2017

Prof. Jaeyoon Rhee

04.02.2017

Ms. Tracy Goodwin

30.01.2017

Ryo & Sumiko Tokatoshi, Zozkoya higashi, Niidono Nihonmatsu Fukushima

02.02.2017

Ms. Kate Baxte

30.01.2017

Mr. Matthew White

30.01.2017

Ms. Connie Ah See

30.01.2017

Mr. Rsol Tonney

30.01.2017

Mr. Salil Kumar Palei

28.01.2017

Ms. Connie Ah See

30.01.2017

Dr. S. Vijaya Kumar

17.01.2017

M. A. K. Lal

27.01.2017

Mr. Alphons Joseph

17.01.2017

Dr. Pratap Kumar Sahoo

19.01.2017

Mr. Ajay Sharma

10.01.2017

Dr. Himansu Sekhar Biswal

12.01.2017

Prof. Biswajit Mukherjee

10.01.2017

Mr. Amit Kumar Dash

05.01.2017

Prof. Jagannath Prasad Das

3.01.2017

Mr. Pradeep Kumar Barik

05.01.2017

Pro. E. Umashankar

28.10.2016

Georgiacornish

10.12.2016

Prof.Shiranand, B Hosamani

28.10.2016

Prof. Dinesh Kumar

28.10.2016

Viran Rina

06.09.2016

R.R.Jha

09.09.2016

Dr.E. Sjohal

27.07.2017

Gagunjet Singh

27.07.2016

H.Samentaray

15.07.2016

Kishor Kharat

23.07.2016

Prabhat Singh

12.04.2016

Hemal R.Doshi

21.05.2016

Vikas Joshi

05.04.2016

S. Shanmagusundaram

11.04.2016

Annu Wadhwa

25.02.2016

Alexie Stim

25.03.2016

Ron Harper

25.02.2016

Veena Bharti

17.02.2016

Govin Ar Ahuja

18.02.2016

Pf (DR) Gulshan Kumar

17.02.2016

Dr. Ashutosh Mohanty

17.02.2016