Exam Centre

Exam Centre

CUTM 2021 Exam Center List:

ANDHRA PRADESH ANDMAN ASSAM BIHAR CHATTISGARH JHARKHAND ODISHA TELANGANA TRIPURA WEST BENGAL RAJASTHAN
VISHAKHAPATNAM PORTBLAIR GUWAHATI PATNA RAIPUR JAMSEDPUR ANGUL HYDRABAD AGARTALA KOLKATTA KOTA
KAKINADA     MUZZAFARPUR   BOKARO ROULKELA KHAMMAM   KHARAGPUR JAIPUR
VIJAYWADA         DHANBAD BHUBNESWAR     DURGAPUR
GUNTUR         RANCHI CUTTACK     SILIGURI
SRIKAKULAM           BEHRAMPUR      
TIRUPATI           KORAPUT      
RAJAHMUNDARY           PARLEKHAMUNDI      
KURNOOL           BALASORE      
            BOLANGIR      
            RAYGADA      
            SAMABLARPUR      
            BHAWANIPATNA      
            BARIPADA